Contact Sediu

Adresa: Bocșa, Str. Carpați, nr. 3,

Caraș-Severin România

Telefon : +40 (0)255 / 551 056 

E-mail: office@plastlasgo.ro

TERMENI SI CONDITII

Temeni și condiții

Plast-Lasgo S.R.L.
Str. Carpați Nr. 3
325300 Bocșa
România

Telefon:                                +40 (0) 255 551 056
Fax:                                        +40 (0) 255 525 071
Email:                                    office@plastlasgo.ro

Director:                               Ion ROGOVEANU

Registrul Comerţului:          J11/167/2002
CUI:                                     RO14701859

 

Excluderea răspunderii

1. Conţinutul ofertei online

Autorul nu preia nici un fel de răspundere pentru actualitatea, corectitudinea, calitatea de a fi complete sau calitatea informaţiilor furnizate.  Se exclud din principiu drepturile asupra garanţiei faţă de autor care se referă la pagube materiale sau intelectuale, cauzate de utilizarea sau neutilizarea informaţiilor prezentate, respectiv, utilizarea unor informaţii defectuoase şi incomplete, dacă nu se poate dovedi niciun fel de vină intenţionată sau neglijenţă din partea autorului.                                                                                         

Toate ofertele sunt libere şi nu sunt obligatorii. Autorul îşi rezervă în mod expres dreptul de a modifica, completa, şterge sau a opri temporar sau definitiv publicarea unei părţi din pagini sau a ofertei complete fără anunţare prealabilă.

2. Trimiteri şi Link-uri

În cazul trimiterilor directe sau indirecte la pagini web străine ("Hyperlinks"), care se află în afara domeniului de răspundere a autorului, o obligaţie de răspundere ar intra în vigoare numai dacă dacă autorul are cunoştinţă privitor la conţinuturile paginii respective şi îi este tehnic posibil şi rezonabil să oprească utilizarea în scopuri greşite.

Autorul declară în mod expres prin prezenta faptul că în momentul adăugării linkului nu se putea recunoaşte  existenţa altor pagini cu conţinut ilegal. Autorul nu are nici o influenţă asupra configuraţiei actuale sau viitoare, conţinutul sau drepturile de autor ale paginilor în care se ajunge prin link.  Din acest motiv acesta se distanţează în mod expres de orice conţinut al paginilor din linkuri, care au fost modificate după introducerea linkului.  Această constatare este valabilă pentru toate linkurile şi trimiterile din cadrul ofertei proprii a internetului, precum şi pentru înregistrări străine în paginile pentru oaspeţi, forumuri pentru discuţii, cuprinsul linkurilor, liste de mailing şi în alte forme de date de bază, la care există acces în scris asupra conţinutului. Proprietarul acestei pagini la care se face trimitere răspunde pentru conţinut ilegal, defectuos sau incomplet şi în special pentru pagubele produse, care reies din utilizarea sau neutilizarea informaţiilor, şi nu acea persoană care face trimitere la publicaţiile respective. 

3. Drept de autor şi marcare

Autorul se străduieşte să respecte în toate publicaţiile drepturile de autor asupra graficii utilizate, a documentelor sonore, secvenţe video şi texte,  să utilizeze grafica, documente sonore, secvenţe video şi texte proprii sau să utilizeze grafica, documente sonore, secvenţe video şi texte fără licenţă.

Toate mărcile comerciale denumite în cadrul ofertei şi eventual protejate de către terţi se supun nelimitat prevederilor legislaţiei valabile cu privire la marcarea şi dreptul de proprietate a proprietarului înregistrat. Numai din simpla numire nu se poate trage concluzia că marca comercială nu este protejată faţă de drepturile unor terţi!

Copyright-ul pentru obiecte întocmite de către autor rămâne la autorul paginilor.  Multiplicarea sau utilizarea acestor grafice,  documente sonore, secvenţe video şi texte proprii  în alte publicaţii electronice sau tipărite nu se permite fără aprobarea expresă a autorului.

4. Protecţia datelor

Dacă în cadrul ofertei pe internet există posibilitatea de introducere a datelor personale sau juridice (adrese de email, nume, adrese), aceste date ale utilizatorului se transmit exclusiv benevol. Nu se permite utilizarea datelor de contact publicate în cadrul ferestrei pentru păreri ca de exemplu adresa poştală, număr de telefon şi fax precum şi adrese de mail de către terţi, dacă aceste informaţii nu au fost cerute şi aprobate în mod expres. Ne păstrăm dreptul de a lua măsuri legale faţă de expeditorii de mailuri spam în cazul în care se încalcă aceste interdicţii.

5. Valabilitatea juridică a acestei excluderi a răspunderii

Această excludere a răspunderii se va lua în considerare ca fiind parte a ofertei de internet, la care se face trimitere de pe această pagină. În cazul în care anumite componente sau formulări individuale ale  acestui text nu corespund, nu mai corespund sau nu corespund în mod complet situaţiei legale a acestui text, acest fapt nu aduce atingere celorlaltor componente ale documentului funcţie de conţinut şi valabilitate.